<acronym id="zp05g1"><sup id="zp05g1"><dt id="zp05g1"></dt><em id="zp05g1"></em></sup><strong id="zp05g1"><b id="zp05g1"></b><address id="zp05g1"></address></strong></acronym><code id="zp05g1"><address id="zp05g1"><q id="zp05g1"></q></address><li id="zp05g1"><label id="zp05g1"></label><b id="zp05g1"></b><ol id="zp05g1"></ol></li></code><ol id="zp05g1"><strong id="zp05g1"><b id="zp05g1"></b></strong><tbody id="zp05g1"><table id="zp05g1"></table><tfoot id="zp05g1"></tfoot><dd id="zp05g1"></dd><kbd id="zp05g1"></kbd></tbody><dfn id="zp05g1"><code id="zp05g1"></code><noframes id="zp05g1">
  <tfoot id="zp05g1"></tfoot>
  产品服务
  • 股票简称: 安泰科技
  • 股票代码: 000969
   
  权益分派

  安泰科技股份有限公司
  上市以来历年权益分派情况

  年度权益分派政策现金分红(万元)
  2000年度每10股派2.33元现金+送红股6股3,555.58
  2001年度每10股派1.41元现金3,442.66
  2002年度每10股派1.60元现金3,906.56
  2003年度每10股派1.68元现金4,101.89
  2004年度每10股派1.69元现金+送红股2股+转增1股4,126.30
  2005年度每10股派0.80元现金+送红股1股2,539.26
  2006年度每10股派0.80元现金3,209.19
  2007年度每10股派0.80元现金+送红股1股3,209.19
  2008年度每10股派0.80元现金3,530.11
  2009年度每10股派1.00元现金+送红股1股+转增7股4,473.93
  2010年度每10股派1.20元现金10,258.48
  2011年度每10股派1.20元现金10,353.56
  2012年度每10股派1.20元现金10,353.56
  2013年度每10股派0.20元现金1,725.59
  总计68,785.86


 1. X-POWER-BY FNC V1.0.0 FROM 自制50